Skovhugst i Amazonas, foto: NASA, Creative Commons BY 2.0

Amazonas Selva

Regnskov i Brasilien

AmazonasSelva arbejder for at bevare regnskov og forbedre livet for fattige nybyggerfamilier og småbønder i Amazonas.

Fattige nybyggere i Amazonas anvender landbrugsmetoder som ødelægger jordens frugtbarhed.  Derfor er nybyggernes årlige afbrænding at et nyt stykke skov for at skaffe ny landbrugsjord en af de væsentligste årsager til fældningen af Amazonas.

Småbønder og nybyggere kan ændre deres landbrugsmetoder, hvis de får viden og ser eksempler på hvordan de kan dyrke landbrug på en bæredygtig måde.

AmazonasSelva arbejder sammen med agronom Manfred Osterroht og hans kolleger, som har arbejdet med at udvikle bæredygtig landbrug i samarbejde med bønder i Brasilien gennem 20 år.  Manfred og hans kolleger arbejder i øjeblikket mere målrettet på at finden finansiering til at skabe nye eksempler på bæredygtig anvendelse af jorden og beskyttelse af jordens frugtbarhed i delstaten Sao Paulo.  En beskrivelse af dette kan ses her.

Kun ved at uddanne mange landbrugskonsulenter i bæredygtig landbrug, har vi mulighed for at ændre nybyggernes metoder der både ødelægger skoven, jorden, floderne og som også holder dem selv i fattigdom.

Når landbrugskonsulenter skal lære at forstå hvordan man opbygger et bæredygtig landbrugssystem, har de brug for at se hvordan det gøres i praksis.   Mafred Osterroth tager konsulenterne med ud at besøge de små projekter hvor han i flere år har arbejdet med nybyggerfamilier, så de selv kan se hvordan det gøres og snakke med nybyggerne og høre deres praktiske erfaringer.

Manfred arbejder nu blandt andet med at samle de mange års erfaring i en bog, således at han kan forbedre uddannelsen af landbrugskonsulenter.

Projektet skal uddanne landbrugskonsulenter og fortsætte arbejdet med at uddanne nybyggere i flere områder i det enorme Amazonområde  Herudover skal projektet udgive foldere som på meget let forståelig måde kan bruges til at undervise nybyggerne og udgive bogen som skal bruges ved uddannelse af landbrugskonsulenterne.

AmazonasSelvas arbejde er kort beskrevet i denne folder.  Projektbeskrivelse for det projekt vi i øjeblikket arbejder med at finde finansiering til kan downloades ved at klikke her.

SkovfældningNybyggerne lærer at holde jorden frugtbar ved at holde den dækket med grønt  som de skærer af særlige grønt-afgrøder, af  buske og træer.

De lærer særligt at lade kvælstofsamlende træer stå urørt, og at plante flere af de kvælstofsamlende træer, som derefter løbende beskæres, så deres næringsrige løv kan dække jorden og gøde afgrøderne på marken.

Når jorden holdes sund på den mark, hvor man har fældet skoven, er der ikke behov for at arbejde hårdt med at fælde nye stykker skov.