Om AmazonasSelva

AmazonasSelva har som formål at oplære fattige nybyggere og småbønder i Amazonas-området, især i Brasilien, i bæredygtige landbrugsmetoder, som vil kunne forbedre disse befolkningsgruppers livskvalitet, samtidig med at landbrugsmetoderne medvirker til at mindske den aktuelle, omfattende skovhugst og/eller skovafbrænding og som i visse områder kan medvirke til genetablering af skov.

Fonde, virksomheder og private er velkomne til at støtte vort arbejde.

Kontakt- og kontooplysninger findes nedenfor.

Foreningens daglige virke varetages af bestyrelsens forretningsudvalg:

Navn Telefon E-mail
Klaus K. Sall  (formand) +45 2072 6220 ksSNABELAsall.dk
Mogens Biune (næstformand)  +45 2283 1579 mbdsSNABELAprivat.dk
Bjarne Rørbæk   roerbaekSNABELAterra.com.br
Poul Roepsdorff (sekretær) +45 4589 1660  liseroepsSNABELAmail.dk
Tove Ambjørn Knudsen (kasserer)  +45 4970 1530 pertokSNABELAstofanet.dk

AmazonasSelvas bestyrelse er på 11 personer.

Navne på bestyrelsens medlemmer  og revisor kan ses her.

Postadresse:

AmazonasSelva att. Mogens Biune
Krogenbergvej 12
DK 3490 Kvistgård.

CVR: 3247 9588

Bank: Merkur Bank
Konto: Reg.nr.: 8401 Kt.: nr.: 11 02 948

AmazonasSelva vedtægter kan læses ved at klikke her.