Uddannelse af landbrugskonsulenter

Træning af landbrugskonsulenter og fattige bønder
Langt de fleste nybyggere i Brasilien er småbønder der ikke har råd til at få rådgivning.  Derfor bruger de landbrugsmetoder, der i løbet af få år ødelægger den jord familien skal leve af at dyrke. Når landbrugsarealet ikke længere kan brødføde familien flytter den videre ind i skoven og begynder forfra med at ødelægge et nyt stykke skov og den jord den voksede på.

De fleste landbrugskonsulenter er uddannet til at rådgive om industrielle landbrugsmetoder og stordrift.  De landbrugskonsulenter, som skal rådgive de fattige bønder, har faktisk aldrig fået undervisning i hvordan denne form for smålandbrug kan drives bæredygtigt og give et stabilt og højt udbytte.

AmazonasSelva indsamler penge til et projekt som støtter landbrugskonsulent Manfred Osterroht der uddanner andre landbrugskonsulenter og også fattige landmænd i hvordan vi kan skabe bæredygtigt smålandbrug, så det ikke er nødvendig år efter år at fælde mere skov.

Projektet vil :

  • Skrive og udgive bog som vil være undervisningsmateriale for landbrugskonsulenter
  • Gennemføre kurser for landbrugskonsulenter og landmænd
  • Udarbejde skriftlige dyrkningsvejledninger til landmænd

Se projektbeskrivelsen her.